Dokumenty

Dokumenty na stiahnutie

Názov Typ súboru
Všeobecné obchodné podmienky IPTV pdf
Cenník IPTV služieb pdf
Cenník VoIP služieb pdf
Informácie pre koncových užívateľov pdf
Reklamačný poriadok pdf
Informácie v zmysle nariadenia EP 2015/2020 pdf
Všeobecné obchodné podmienky VOIP pdf
Vyhlásenie o spracovaní osobných údajov pdf
Cenník prenájmu plošiny pdf
Všeobecné obchodné podmienky 02_2022 pdf
Účastnícke rozhranie pdf
Cenník vyjadrení pdf
Cenník internet pdf
Cennik servisných prác pdf